Danh mục chính
Thời tiết
   Thăm dò
Theo bạn, website của Sonevn! thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
Rất xấu
Hút bể phốt: hút bùn, chất thải công nghiệp.v.v. cống rãnh,hố ga, nạo vét cống ngầm, Bằng xe chuyên dụng